Pāru Čempionāts 2021

  • Datums un laiks - 2021. gada 16. oktobrī
  • Norises vieta - "Riekstukalna Disku golfa parks"
  • Nolikums
  • Rezultāti

FORMĀTS

Abos apļos tiek spēlēts pēc “Pielāgotā labākā metiena” principa, t.i., abi spēlētāji met no starta laukuma un pāris vienojoties var izvēlēties, no kura metiena turpināt spēli. Pēc tam atkal abi spēlētāji met no izvēlētās pozīcijas un atkal izvēlas, no kura metiena turpināt spēli. Pielāgotais labākais metiens nozīmē, ka pāris viena spēlētāja izmetienu no starta laukuma drīkst izvēlēties ne vairāk kā divos celiņos pēc kārtas, t.i., ja pāris divos celiņos pēc kārtas izvēlas viena spēlētāja izmetienu no starta laukuma, tad trešajā celiņā pirmo metienu izdara tikai otrs spēlētājs un pārim spēle jāturpina no šī metiena.

DIVĪZIJAS

Atvērtā divīzija tiek sadalīta sekojošās grupās: 

  • Grupa “PRO” – Discgolfmetrix reitings pārim kopā no 1750 un vairāk. Reģistrēties drīkst arī pāri ar mazāku kopējo Discgolfmetrix reitingu. 
  • Grupa “Amatieri” – Discgolfmetrix reitings pārim kopā līdz 1749 ieskaitot. Pāris drīkst reģistrēties arī augstākā grupā pēc Discgolfmetrix reitinga. 

Jauktā divīzija “MIX” - startē pāri, kuros vismaz viena spēlētāja ir sieviete.