Pāru Čempionāts 2019

Formāts

1. aplī tiek spēlēts pēc “labākā metiena” principa ar divu metienu ierobežojumu. T.i., abi spēlētāji met no starta laukuma un pāris vienojoties var izvēlēties, no kura metiena turpināt spēli. Pēc tam atkal abi spēlētāji met no izvēlētās pozīcijas un atkal izvēlas, no kura metiena turpināt spēli. Divu metienu ierobežojums nozīmē, ka pāris viena spēlētāja izmetienu no starta laukuma drīkst izvēlēties ne vairāk kā divos celiņos pēc kārtas. T.i., ja pāris divos celiņos pēc kārtas izvēlas viena spēlētāja izmetienu no starta laukuma, tad trešajā celiņā pirmo metienu izdara tikai otrs spēlētājs un pārim spēle jāturpina no šī metiena.

2. aplis tiek spēlēts pēc “kopējā metienu skaita” principa. T.i., katrs spēlētājs katru celiņu izspēlē atsevišķi. Pāra rezultātu iegūst abu spēlētāju rezultātus saskaitot kopā.