Sākums

AB Mājas un Keel Design pāru spēles Priekuļos ar piedūrienu

Latvija
VTDT disku golfa laukums Priekuļos