Atbalsta programmas 2023

Image
atbalsta programmas 2023

Balstoties uz LDGF izstrādāto attīstības stratēģiju esam izveidojuši atbalsta programmas vairākām mērķa grupām, kas ļaus vienkāršā veidā pieteikties finansējumam, lai veicinātu disku golfa attīstību Latvijā.
Atbalstu varēs saņemt jaunieši ar augstu potenciālu sacensību apmeklēšanai ārpus Latvijas un LDGF biedri sacensību organizēšanai un meistarklasēm bērnu iesaistei sportā.
LDGF arī ir noteikusi konkrētu budžetu šī gada Eiropas čempionāta izlases vajadzībām.

Atbalsta programmu pieteikumi: